WAT IS ACUPUNCTUUR

Dat acupunctuur een Chinese geneeswijze is, waarbij o.a. met naalden wordt gewerkt, is inmiddels algemeen bekend. Acupunctuur is in het verre Oosten, m.n. China, Japan en Korea, al eeuwenlang de belangrijkste geneeswijze als onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (T.C.M.). De reden hiervoor is dat de oosterse denktraditie en de acupunctuur in elkaars verlengde liggen. In het Westen, waar de acupunctuur een steeds grotere plaats gaat innemen, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. We spreken dan ook, als het gaat om acupunctuur, niet meer over een alternatieve (=andere) maar over een additionele (=toegevoegde) of complementaire (=aanvullende) geneeswijze. Westers en Oosters denken vullen elkaar uitstekend aan.

Acupunctuur is gebaseerd op het begrip energie. Energie die in de natuur zorgt voor o.a. plantengroei, het klimaat, de seizoenen, dag en nacht. In de mens zorgt het voor alle processen die hem tot een levend wezen maken: het kunnen zien en horen, denken en voelen, verteren van voedsel, de ademhaling en het kloppen van het hart, slapen en dromen, het kunnen uiten van emoties en het ontplooien van talenten...kortom alles.

Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn al die vormen van energie in de mens en zijn omgeving, met elkaar in evenwicht. Ziekte evenwel is, simpel gezegd, een verstoring van deze natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan de acupunctuur uitkomst bieden.

YING EN YANG / DE 5 ELEMENTEN:

Om de beweging van energie in de mens en de natuur te verklaren, dienen de begrippen Yin en Yang en de theorie van de 5 elementen. Yin en Yang zijn tegenpolen, elkaars tegengestelde, waarbinnen het leven haar evenwicht zoekt. Yin staat voor alles dat daalt, naar binnen gaat, koel en donker is; voor rust, voeding, nacht, winter en water. Yang stijgt, treedt naar buiten, is warm en licht, actief, beschermend, dag, zomer en vuur. Deze 2 tegenpolen kunnen zonder elkaar niet bestaan. Ze vullen elkaar aan en gaan in elkaar over: dag in nacht, zomer in winter, actie in rust etc..

Gezondheid betekent dat er evenwicht is tussen Yin en Yang. Ziekte betekent dat een van de twee overheerst. Zo kun je een "yange ziekte" hebben, b.v. koorts, ontsteking, rode uitslag of een "yinne ziekte" zoals bijvoorbeeld gewrichtsslijtage of oedeem. Met acupunctuur wordt de te zwakke pool versterkt en/of de te sterke pool geremd.

Een ander uitgangspunt in de acupunctuur is dat van de Vijf Elementen, waarbij men stelt dat alles in de natuur, inclusief energie, cyclisch (d.w.z. in cirkels) verloopt. In de natuur is dat te merken aan o.a. de wisseling van de seizoenen, in het menselijk lichaam aan de onderlinge samenhang van de diverse organen. Binnen de acupunctuur worden aan een orgaan ook andere functies toegekend dan in de westerse geneeskunde. Zo zorgen de longen, naast de ademhaling ook voor de keel, de neus, de slijmvliezen, de lichaamsbeharing, de huid, het kunnen voelen van verdriet en het helder kunnen oordelen. Een ander voorbeeld: de energie van het hart zorgt niet alleen voor de bloedsomloop, maar ook voor slapen en dromen, iemands uitstraling, transpiratie, tong en spraak. Stotteren kan dus b.v. gezien worden als een verstoring van de hart-energie.

Wanneer er in een van de 10 organen een verzwakking of blokkade van de energie optreedt, heeft dat niet alleen invloed op de functies van het orgaan, maar mogelijk op den duur ook op de energie van andere organen. Zo ontstaat in de loop van de tijd een waar web van klachten, die vaag en op zichzelf staand lijken, maar voor de acupuncturist vaak te herleiden zijn tot een hoofdoorzaak.

36 ms